Jan Zasztowt

Magister psychologii o specjalności „Psychologia zdrowia i psychoterapia”. Ukończył czteroletni kurs w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Odbył program szkoleniowo-stażowy „Vademecum Terapeuty Rodzinnego” organizowany przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS. W ramach programu współprowadził konsultacje i sesje terapeutyczne rodzin i par. Ukończył szkolenie I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Współautor poradnika „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny?” wydanego przez Krajowe Biuro Popularyzacji Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia. Poradnik kierowany jest dla rodziców, uczniów i pedagogów.

Zajmuję się terapią indywidualną oraz terapią par.

Pomaga parom i małżeństwom przeżywającym kryzys w związku. W procesie terapeutycznym istotne jest aby osoby z którymi pracuje czuły poszanowanie dla własnej autonomii, godności i systemu wartości. W bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania możliwe jest w pełni wyrażenie swoich myśli, emocji i przekonań a co za tym idzie praca nad zmianą. Zmiana jest kluczowym składnikiem procesu terapeutycznego może dotyczyć wzorców własnych zachowań jak i sposobów wyrażania swoich potrzeb. Istotą terapii jest zrozumienie drugiej osoby oraz refleksja w stosunku do siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oprócz Warszawskiej Grupy Psychologicznej pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako psycholog w Mobilnym Zespole Wsparcia Społecznego.

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów