Ewa Bystrzyńska

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła czteroletnie Podyplomowe Szkolenie z Psychoterapii w Ośrodku Mabor, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  oraz roczne szkolenie w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci i młodzieży. Odbyła  dwuletni staż w Ośrodku Synapsis. Ukończyła studia podyplomowe z Socjoterapii, ma także wykształcenie pedagogiczne.

Od kilkunastu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzi terapię rodzin, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, diagnozę psychologiczną, psychoedukację, konsultacje rodzicielskie.  Współprowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pomaga w zaburzeniach rozwoju emocjonalnego i społecznego, zaburzeniach psychosomatycznych, trudnościach w relacjach rówieśniczych, adaptacyjnych oraz trudnościach w nauce szkolnej.

W  pracy z pacjentem wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne oraz behawioralno-poznawcze. Zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży, terapią par i rodzin, poradnictwem. Oferuje psychoeudukację i konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci z różnymi trudnościami. Swoją pracę poddaje superwizji, dba o stały rozwój swoich kompetencji, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów