Dominika Bielecka

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Po skończonych studiach rozpoczęła pracę jako psycholog z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych oraz liceum.  Odbyła staż w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży„Pępek”, z którym współpracuje w ramach różnych projektów. Obecnie pracuje jako psycholog w szkole dla młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie prowadzi psychoterapię i zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, diagnozuje problemy młodzieży, udziela wsparcia i porad ich rodzinom.

Pracowała także w Punkcie Interwencyjno – Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oprócz tego prowadzi szkolenia z zakresu różnych obszarów psychologii, a głównie z zakresu rozwoju osobistego.
Od września 2006 roku do kwietnia 2008 roku odbywała staż kliniczny w NZOZ „Ogród” – praca psychoterapeutyczna z  pacjentami indywidualnymi oraz koterapeuta na grupie dla DDA.
Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób, które:

  • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, w szczególności rodzinach z problemem alkoholowym (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
  • doświadczają lub doświadczały przemocy psychicznej lub/i fizycznej
  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
  • przeżywają konflikty wewnętrzne
  • przeżywają konflikty w relacjach z innymi
  • czują, że potrzebują pomocy, wsparcia psychologicznego

 

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów