Aleksandra Kawecka-Sural

Psycholog, psychoterapeuta.

W 2011 roku uzyskała  tytuł magistra psychologii. Odbyła roczną praktykę w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Konwaliowa” w Warszawie. Od 2011 roku  pracowała z dziećmi oraz rodzinami w zakresie psychoedukacji oraz wsparcia. W latach 2012- 2018 związana była z pracą w obszarze edukacji alternatywnej szkół oraz przedszkoli (Szkoła demokratyczna Fundacja Bullerbyn, Wolna Szkoła Wilanów  oraz  przedszkole „Leśna Droga”). W latach 2015-2016 swoje zasoby oraz umiejętności wykorzystywała  w pracy w obszarze rodzin ze środowisk alkoholowych w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno -Terapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”  w Warszawie.

W latach 2019-2020 w trakcie Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Ośrodku Intra zdobyła wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy w zakresie wsparcia psychologicznego w pracy z dorosłymi.  W latach 2020-2021 współpracowała z Domem Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie . Pracuję w szkole jako psycholog

Aktualnie jest w trakcie edukacji w Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą w nurcie humanistycznym. 

Pracę swą poddaje stałej superwizji.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów