Agnieszka Majerowicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Usprawniania Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością. Ukończone liczne kursy z zakresu problematyki psychologii dziecięcej. Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w placówkach medycznych i oświatowych. Dyplomowana instruktorka masażu metodą Shantala.

Pracuje z dziećmi już od okresu niemowlęcego i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Konsultuje:

  • niemowlęta z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego (wcześniaki, dzieci z zagrożonej ciąży, z problemami w okresie okołoporodowym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego)
  • dzieci z wadami wrodzonymi, chorobami przewlekłymi, zespołami genetycznymi, różnymi typami niepełnosprawności
  • dzieci z rozwojem nieharmonijnym, bądź opóźnionym
  • dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, sprawiające problemy wychowawcze, z problemami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji

Zaprasza na spotkania o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym, terapeutycznym oraz na warsztaty edukacyjne dla rodziców.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychologów dziecięcych