Czym jest TUS? Podczas Treningu Umiejętności Społecznych uczestnik nabywa i rozwija konkretne
umiejętności społeczno- emocjonalne. Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej przez certyfikowanych Terapeutów TUS. Trening prowadzony jest w strukturze współpracy grupowej.

Kierowany szczególnie dla osób chcących pracować nad umiejętnościami nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Zalecany, również dla uczestników mających trudności z kontrolowaniem emocji oraz rozumieniem i przestrzeganiem norm społecznych.

Dla Kogo jest TUS?
Dla młodzieży i dorosłych

Obszary pracy
• Emocje
• Normy i sytuacje społeczne
• Samowiedza i samoświadomość

Organizacja Spotkań
• Konsultacja wstępna przed przystąpieniem do grupy – koszt 160 zł
• Planowane rozpoczęcie TUS – gdy zbierze się minimalna liczba chętnych
• Cykl 12 spotkań 90-minutowych (prowadzone będą w środy, w godzinach 19.30 – 21.00) w poradni przy ul. Wróbla)
• Koszt 1 spotkania grupy 120 zł
• Spotkania będą odbywały się 1 w tygodniu.

TUS prowadzi Karolina Moraczewska-Borkowska

zapisy: 224028889