Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenia czy braku jednolitego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów.

Problemy te mogą dotyczyć między innymi postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne). Psychoterapia, w tym psychoterapia grupowa, pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Zwiększa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań. Otwiera drzwi do zmiany, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian poza grupą terapeutyczną.

Jesteśmy w trakcie zbierania grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Spotkania odbywać się będą w małych grupach raz w tygodniu. Pierwsza grupa spotykać się będzie we wtorki, w godzinach 19.00 – 21.00 w poradni WGP Wróbla (Metro Służew), a druga w czwartki w godz. 19.00-21.00 w poradni WGP Czerska (Dolny Mokotów). Tempo zbierania się grup może być różne w zależności od miejsca spotkań.

Termin pierwszego spotkania: planujemy rozpoczęcie grup na przełomie września i października, ale konkretna data uzależniona jest od tempa zbierania się grupy. Jeśli grupa WGP Wróbla lub WGP Czerska zbierze się wcześniej, wyznaczymy wcześniejszy termin rozpoczęcia spotkań.

Koszt jednej sesji wynosi 80 zł (płatne za miesiąc z góry). Przed przystąpieniem do grupy niezbędne jest spotkanie konsultacyjne. Koszt konsultacji – 100 zł

Przewidywany czas trwania spotkań grupy: 12 miesięcy

Grupę prowadzi psycholog i psychoterapeuta Ewa Wasińska

Zapisy i informacje: info@wgp.org.pl lub pod numerem telefonu (22) 402 88 89