Ewa Wojtowicz

Psycholog, doktor nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, wykładowca, doradca zawodowy. Doświadczony trener, wykładowca akademicki współpracujący z wieloma uczelniami i organizacjami w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, zastosowań psychologii w biznesie i edukacji.

Ukończyła m.in. szkolenia i kursy:

  • Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia
  • International Coaching Community
  • Szkoła Trenerów Biznesu Akademii Set
  • Studium terapii w ujęciu psychodynamicznym – roczny kurs podstawowy
  • Gender Studies – interdyscyplinarne studia nad społeczną i kulturową problematyką płci

Przez trzy lata była Dziekanem Wydziału Psychologii, koordynowała również realizację studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w biznesie” jako kierownik merytoryczny. Jako coach i psycholog pracowała w legionowskim Centrum Profilaktyki z osobami doznającymi przemocy oraz osobami starszymi, przeżywającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym. Dla Stowarzyszenia Nadzieja prowadziła spotkania psychoedukacyjne oraz indywidualne z kobietami w chorobach onkologicznych (głównie nowotwory piersi, po radykalnych lub oszczędzających mastektomiach). Zdobywała doświadczenia jako koordynator ds. rozwoju personalnego, career coach i doradca zawodowy. Realizowała również projekty gier komputerowych z zakresu poradnictwa zawodowego skierowane do dzieci i młodzieży.

W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruje się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych.

Coach przyjmuje w placówce przy ul. Wróbla.

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych trenerów